ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು / ಕಛೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ : 25-01-2021

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 04.12.2020

ರಾಮನಗರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ  04.12.2020

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮದಂತೆ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 22.10.2020

ವಾರ್ಷಿಕ/ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ , ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆದಿನಾಂಕ 10.08.2020

ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 08.07.2020

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 19.06.2020

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ National Building Code (NBC) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು