ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ (Microbiology), ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Biotechnology ಮತ್ತು ಗೃಹ  ವಿಜ್ಞಾನ (Home Science) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗೆ  ವರದಿ ಮಾಡುವ  ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಾರ್ಷಿಕ/ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ , ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗು ಇತ್ಯದಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆದಿನಾಂಕ 10.08.2020

ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 08.07.2020

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳುಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 17.07.2020

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 19.06.2020

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ National Building Code (NBC) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು