ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
19.05.2022
ರಿಂದ 17.02.2023
ಡಾ. ಸುಧಾಕರ ಹೆಚ್402, 'Indwin Ecstacy, ಚರ್ಚ್ ಎದುರು, ಜಿ.ಬಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56006805.05.2020
ರಿಂದ 04.05.2023
ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಉದಯಕುಮಾರ್ನಂ.91, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಆದರ್ಶ ಕಾಲೇಜು , ಹತ್ತಿರ, ಎಸ್. ಜಿ. ಲೇಔಟ್, ಪಿ ಸಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ-56310309.09.2020
ರಿಂದ 08.09.2023
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ರಮನಶ್ರೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ #10, 18ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,
ಎಂ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್,ವಿಜಯನಗರ, , ಬೆಂಗಳೂರು - 560040
07.10.2022
ರಿಂದ 06.10.2023
ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀಮತಿ. ನಳಿನಿ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, 560105
07.10.2022
ರಿಂದ 06.10.2023
ಡಾ. ಕೆ.ಎ. ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 040.07.10.2022
ರಿಂದ 06.10.2023
ಶ್ರೀಮತಿ. ಕ್ಷಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 70, ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 076.
07.10.2022
ರಿಂದ 06.10.2023
ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು , ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ , ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560056
01.07.2022
ರಿಂದ 30.06.2023
ನಿರ್ದೇಶಕರುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009.ಸದಸ್ಯರು
ಆಯುಕ್ತರುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 003.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು--560 056.ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ