ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಸುಧಾಕರ ಹೆಚ್402, 'Indwin Ecstacy, ಚರ್ಚ್ ಎದುರು, ಜಿ.ಬಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56006805.05.2020
ರಿಂದ 04.05.2023
ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಉದಯಕುಮಾರ್ನಂ.91, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಆದರ್ಶ ಕಾಲೇಜು , ಹತ್ತಿರ, ಎಸ್. ಜಿ. ಲೇಔಟ್, ಪಿ ಸಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ-56310309.09.2020
ರಿಂದ 08.09.2023
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮ ವಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಸವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿ.ಎ – 10, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560040
07.10.2020
ರಿಂದ 06.10.2021
ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಆರ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ,
ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ,ರಾಮನಗರ - 562159
07.10.2020
ರಿಂದ 06.10.2021
ಶ್ರೀ. ಜಯರಾಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನಂ.18, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕೆ.ಎಸ್. ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 5600
07.10.2020
ರಿಂದ 06.10.2021
ಡಾ. ವತ್ಸಲ ಎನ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜೈನ್ ಇನ್ಶ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್. ನಂ.161, ಜೈನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್
ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಪೊಸ್ತ್, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ -560112
07.10.2020
ರಿಂದ 06.10.2021
ಡಾ. ಗೋವಿಂದರಾಜುನಂ.56, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560056
16.12.2019
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿನಾಥನಂ.64, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆರಾಧನಾ ನೇತ್ರಮಂದಿರ ಎದುರುಗಡೆ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -56005416.12.2019
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ಆಶಾನಂ.126, ಟೆಲಿಕಾಂ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು-57000916.12.2019
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ. ಪ್ರೇಮ್ ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ನಂ.006, ವಿ2, ರಿಷಿರತ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿಠ್ಠಲನಗರ, ಜೆಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560026
16.12.2019
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಪ್ರೊ. ಟಿ.ವಿ. ರಾಜು#209,'ಚೈತ್ರ', 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಸ್. ಲೇಔಟ್, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560061
16.12.2019
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ವಿದೇಯ ಬೆಳಗೋಡೆ ಶ್ರೀಕಂಠನಂ.557, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಾರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560094
16.12.2019
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಪ್ರೊ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು , ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ , ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560056
01.07.2021
ರಿಂದ 30.06.2022
ನಿರ್ದೇಶಕರುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009.ಸದಸ್ಯರು
ಆಯುಕ್ತರುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 003.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು--560 056.ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ