ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಎಂಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು , ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560056
17.05.2020
ರಿಂದ
30.11.2020
ಡಾ. ಸುಧಾಕರ ಹೆಚ್402, 'Indwin Ecstacy, ಚರ್ಚ್ ಎದುರು, ಜಿ.ಬಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56006805.05.2020
ರಿಂದ
04.05.2023
ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 63, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ಲೇಔಟ್,
ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560091
04.10.2019
ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಆರ್. ಸುಧಾಕರಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಗುಪ್ತ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 808, 100ನೇ ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560085
04.10.2019
ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಠಕ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಂ.ಎನ್. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 56001504.10.2019
ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಸುಧಾಮಣಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 22, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ನಗರ,
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560096
04.10.2019
ರಿಂದ
03.10.2020
ಪ್ರೊ. ಟಿ.ವಿ. ರಾಜು#42,14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಎನ್.ಎಸ್. ಪಾಳ್ಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560076
16.12.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ವಿದೇಯ ಬೆಳಗೋಡೆ ಶ್ರೀಕಂಠನಂ.557, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಾರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560094
16.12.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ಆಶಾನಂ.126, ಟೆಲಿಕಾಂ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು-57000916.12.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿನಾಥನಂ.64, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆರಾಧನಾ ನೇತ್ರಮಂದಿರ ಎದುರುಗಡೆ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -56005416.12.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಡಾ. ಗೋವಿಂದರಾಜುನಂ.56, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560056
16.12.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ. ಪ್ರೇಮ್ ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ನಂ.006, ವಿ2, ರಿಷಿರತ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿಠ್ಠಲನಗರ, ಜೆಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560026
16.12.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009.ಸದಸ್ಯರು
ಆಯುಕ್ತರುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 003.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು--560 056.ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ