Environmental Science

ವಿಭಾಗದ  ಇತಿಹಾಸ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ   ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು 1992 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಧ್ಯೇಯಗಳು ;

 • ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು
 • ಬಹುಆಯಾಮದ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು

        ವಿಭಾಗವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನೇಕ ನಿಧಿಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಅಹ್ವಾನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲದೇ, ವಿಭಾಗವು ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದರ  ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರ್ಬಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

        1992 ರಿಂದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಲವಾರು ಪರಿಸರ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಸರೋವರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ರಮ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ (MoEF & CC) ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಡಾ. ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜ

ಅವಧಿ: 01.04.2021 ರಿಂದ 31.03.2023

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560056

ದೂ: 080 22961365

ಇಮೇಲ್: dept.envscience@bub.ernet.in

ಅ. ಒದಗಿಸಲಾದ ಕೋರ್ಸುಗಳು -

೧. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ
೨. ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ

ಆ. ಕೋರ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ -

೧. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
೨. ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಭಾಗ ಸಮಯ

ಇ. ಅವಧಿ -

೧. 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳು (2 ವರ್ಷಗಳು)
೨. 3+2 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು  4+2 ವರ್ಷಗಳು

ಈ .  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಟುಗಳು :

೧.  20 + ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ಸೀಟುಗಳು - 10
೨. ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೂ 8 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಉ.  ಅರ್ಹತೆ:

೧. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಗೆ ಅರ್ಹತೆ:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ/ ಕೃಷಿ/ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/ ಹಾಗೂ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯಗಳಾದ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ   ಶೇ. 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ: ಪದವಿ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಶೇ. 50% ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

೨. ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ: ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ಕ್ರ.ಸಂ.
ಹೆಸರುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಪದನಾಮವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1ಡಾ. ನಂದಿನಿ. ಎನ್ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.,  ಎಫ್ ಎನ್ಇಎ, ಎಫ್ ಐಎಸ್ ಇಸಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಕ್ರೊಬಯಾಲಜಿ, ಹೈಡ್ರೊಲಜಿ, ಏರೋಬಯೋಲಜಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟಾಕ್ಸಿಕೊಲಜಿ, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್
2ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೌರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕೊಲಜಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕೊನೊಮಿಕ್ಸ್ಪ್ರೊಫೈಲ್
3ಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ಪ್ರಕಾಶ್ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್  ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್

         ಸಂಶೋಧನೆ

 • ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೊನಿಟೊರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕೊಲ್ಲೇಗಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ -1997 ಟು ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಗಾಂ)
 • ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಮೀಡೀಯೇಟಡ್ ಕೋರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಕೆಸಿ ಆಫ್ ರಾಮೇ) ಬಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳುರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾ. 2006-2009.
 • ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟೊರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ (2009 ಟು ಟಿಲ್ ಡೇಟ್).
 • “ ವಿ ಹೀಲ್” ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆವೇರ್ ನೆಸ್ ಇನ್ ಕುಪ್ಪಂ ಅಂಡ್ ಕುಣಿಗಲ್, 2009.
 • ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (ಪಿಬಿಆರ್’ಎಸ್) ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, 2009.
 • ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊಪಾಲಿಟನ್ ರೀಜನ್, 2010.
 • ರಿಪ್ರಾಡಕ್ಟೀವ್ ಬಯೊಲಜಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಇ ಟಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ್,2010.
 • ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀರೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಥ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫೆರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಡೊಕ್ರೈನ್ ಡಿಸ್ರುಪ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. 2012.
 • ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟೀವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಜರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, 2012.
 • ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ರಿಜುವೆಂಟೆಡ್ ಲೇಕ್ಸ್(12 ಲೇಕ್ಸ್) ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 2012.
 • ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗಾಮ ಇರಡೀಯೇಟರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಮ್ತಲ್ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, 2013.
 • ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಇಕೋಪ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೆಕ್ನೋಲಜಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು  ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಶ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, 2013.
 • ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೆರ್ನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟೆರ್ನ್ ಇನ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, 2013.
 • ಗ್ರಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೊಕಾ-ಕೊಲಾ ಬೇವರ್ಜೆಸ್ ಪಿವಿಟಿ ಎಲ್ ಟಿಡಿ,2103
 • ಸ್ಟಡೀ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಲಂದೂರು ಲೇಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 2015

 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 • ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ವೀಕ್ವೇಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷಯ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸರೋವರದ ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
 • ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್, ಮಿಂಟೋ, ಆಪ್ತಾಲ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೀವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೈಹಿಕ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
 • ಸೂಲಿಕೆರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಿಭಾಗದ ಹಾಸನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಗಳು- ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ
 • ಬೆಂಗಳೂರು, ಗಾಂಧಿನಗರ ದ ಹಿಂದಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ - ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಗಳು
 • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೊಗದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮರಗಳಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳೀಗೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವೀಚಾರಣೆ
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಾನಗಳ ಇಂಗಾಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಲು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸರ ಚಿಕೆತ್ಸೆ
 • ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ಲಾಲ್ ಬಾಗ್) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳುರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಣೆ.

ಜಾಗೃತಿ ಆಂದೋಲನ/ ಯೋಜನೆ

 • ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)
 • ಪರಿಸರ ಗಣೇಶ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)
 • ಪರಿಸರ ದೀಪಾವಳಿ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)
 • ವಿಶ್ವ ಓಜ಼ೋನ್ ದಿನ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)
 • ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)
 • ಭೂಮಿಯ ಸಮಯ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)
 • ಪರಿಸರ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಚ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಭಿಯಾನ್
 • ಶಾಲಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂತೋಷ
 •