ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು 2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ವಿಭಾಗವು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋದನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತುವೆಂದರೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ನಾತಕೊತರ ಬೋಧನೆ. ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು MSc. ಮತ್ತು Ph.D  ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ (ಯುಜಿಸಿ, ಸಿಎಸ್‍ಐರ್) ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೇಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 20% ಈ ವಿಭಾಗದ  ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವೀಧರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟು ಅರ್ & ಡಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗಳಲಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ತ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20%ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  ವಿಭಾಗವು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬೋಧನೆಯ ಮೆಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಹೊರತ್ತುಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಭೊಧಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು DST, DBT, UGC ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ FIST ವಿಭಾಗ ಎಂದು 2013-14ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು:    ಡಾ. ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ

ಅಧಿಕಾರವಧಿ:    13.08.2020 To 12.08.2022

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ:

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಸ್ನೇಹಭವನ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 0056                        
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +91-080-22961334
        ಇಮೇಲ್: biochemistry@bub,ernet.in

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು -

     1.  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ (CBSC ಯೋಜನೆ)

      2.  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ  

ಕೋರ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ -   ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್)

ಅವಧಿನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (2 ವರ್ಷಗಳು)

ಅನುಮೋದಿತ  ಪ್ರವೇಶಾತಿ: 20 (12+8)

ಅರ್ಹತೆ:

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ):   

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತೇರ್ಗೆಡೆ ಹೋದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 40% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು, ಸದರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ಹಾಗು ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇಖಡ ೫೦ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ 10 + 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು UGC ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ) ಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು. SC / ST, ವರ್ಗ-I, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5% ರಷ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಪದನಾಮವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿಸ್ವವಿವರ
1  ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ್.ಕರಿಗಾರ  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ಪಿ.ಎಚ್‍ಡಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಶನ್,ಸಸ್ಯ ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಚಯಾಪಚಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2  ಡಾ. ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ   ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿ.ಎಚ್‍ಡಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

Research activity encompasses specializations such as enzymology, Plant Molecular Biology, Bioinformatics, Nutrition, Toxicology, Bioremediation, and allied areas. The faculty has published over 70 research articles in reputed journals during last five years.

 

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ 330 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. INFILIBNET ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಇ-ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ.

ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್

ಎಂಎಸ್ಸಿ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್