Home / ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್
ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್
ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

  • mohanramachandr@gmail.com
  • Ph (O) : 080 - 22961556 Mobile : 9448241251
  • https://ramachandramohan.com/
  • ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು -560056