Home / Pol.Sc-ಡಾ. ವೀಣಾ ದೇವಿ
ಡಾ. ವೀಣಾ ದೇವಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

  • veenasunnu@ gmail.com
  • 9902299667
  • ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ ,ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056