Home / Mech-ಡಾ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ
ಡಾ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

Number of Publications in National Journal : 20
No. of PG Projects Guided : 30
No. of Doctorate Students Guided : 8
Number of Publications in International Journal : 15

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

  • shivamecuvce@gmail.com
  • Ph (O) : 080 - 22961872 Mobile : 9886496626
  • ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ., ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001