Home / Mech-ಡಾ. ಪಾಲ್ ವಿಜ಼ಿಯೆನ್ ಎಸ್.
ಡಾ. ಪಾಲ್ ವಿಜ಼ಿಯೆನ್ ಎಸ್.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

Number of Publications in National Journal : 35
No. of PG Projects Guided : 31
No. of Doctorate Students Guided : 5
Number of Publications in International Journal : 5

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

  • paulvizhian_s@yahoo.com
  • Ph (O) : 080 - 22961905 Mobile : 9480009753
  • ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ., ಕೆ.ಆರ್‍.ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001