Home / Mech-ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್
ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

Number of Publications in National Journal : 10
No. of PG Projects Guided : 21
No. of Doctorate Students Guided : 3
Number of Publications in International Journal : 2

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

  • hnv_sagar@hotmail.com
  • Ph (O) : 080 - 22961898 Mobile : 9886494510
  • ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ., ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001