Home / Mech-ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬೆಂಡಿಗೇರಿ
ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬೆಂಡಿಗೇರಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

Number of Publications in National Journal : 20
No. of PG Projects Guided : 15
Number of Publications in International Journal : 10

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

  • csb_bangalore@yahoo.com
  • Ph (O) : 080 - 22961902 Mobile : 9844322199
  • ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ., ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001