Home / Law-ಡಾ. ಎನ್. ಸತೀಶ್‍ ಗೌಡ
ಡಾ. ಎನ್. ಸತೀಶ್‍ ಗೌಡ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿ.ವಿ. ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

  • nsathishgowda@gmail.com
  • 09916007211
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056