Home / ಇತಿಹಾಸ-ಡಾ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ
ಡಾ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ಸಂಪರ್ಕ

  • snagarathnammabub@gmail.com
  • Phone: +91 - 080 - 22961666
  • ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಅಶೋಕ ಭವನ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 056