Home / ಇತಿಹಾಸ – ಡಾ. ಎಂ.ವಿ.ಉಷಾ ದೇವಿ
ಡಾ. ಎಂ.ವಿ.ಉಷಾ ದೇವಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ಸಂಪರ್ಕ

  • dr.m.v.ushadevi@gmail.com
  • MOB: 9342941403 OFF. 080 22961665
  • ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಅಶೋಕ ಭವನ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 056