Home / ಇತಿಹಾಸ-ಡಾ. ಎಂ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ
ಡಾ. ಎಂ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ವವಿವರ

ಸಂಪರ್ಕ

  • drmunirajapp88@ gmail.com
  • Ph (O) : 080 - 22961670 Ph (R) : 855365372 Mobile : 9739134127
  • ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಅಶೋಕ ಭವನ. ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 056