Home / ಇತಿಹಾಸ-ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ವವಿವರ

ಸಂಪರ್ಕ

  • vijukori@ hotmail.com
  • Ph (O) : 080 - 22961668 Mobile : 9341308232
  • ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಅಶೋಕ ಭವನ. ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 056