Home / ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ್.ಕರಿಗಾರ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

  • fo@bub.ernet.in
  • 080-22961004 / 080-22961014
  • ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056