Home / CompSc-ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್.
ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್.
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

 

 

ಸಂಪರ್ಕ

  • maskija@yahoo.com
  • Ph (O) : 080 - 22961837 ಮೊಬೈಲ್: 9945246276
  • ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ. ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001