Home / ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ-ಡಾ. ಶಂಕರ್ ಜಿ
ಡಾ. ಶಂಕರ್ ಜಿ
ಯು ಜಿ ಸಿ-ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಸಂಪರ್ಕ

  • maanshanker@gmail.com; maanshanker@bub.ernet.in;
  • 0091 9886446512
  • ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನೇಹ ಭವನ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು