Home / ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ-ಡಾ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಡಾ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಸಂಪರ್ಕ

  • drgkmurthy@bub.ernet.in
  • 9449523166
  • ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನೇಹ ಭವನ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001