Home / ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಶ್ರೀ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

 

ಸಂಪರ್ಕ

  • 91-80-22254102, 22253555: Fax :91-8022258150
  • http://rajbhavan.kar.nic.in/
  • ರಾಜಭವನ, ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001