2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ –  ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ  ದಿನಾಂಕ  01.12.2022

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ Supernumerary ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ  – ದಿನಾಂಕ 05.11.2022