ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ
 ಹಿಂದಿ  ಇತಿಹಾಸ ಕನ್ನಡ
 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ  ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು
 ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ  ತೆಲುಗು  ಉರ್ದು
 ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ  ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ  ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ  ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ