ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಲೇಜು/ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರಭಾರ)
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು
ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ವಿ. ನಾಡಗೌಡರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಯು.ಎಲ್.ಸಿ.
ಅಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ. ವಿ ಸುದೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಯು.ಎಲ್.ಸಿ.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗ(OBC)
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಡಾ.ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್.ಕೆ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಪ್ರೊ. ಟಿ. ಹೆಚ್. ಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ
ಬಯೋಪಾರ್ಕ್
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ.ಎಸ್ ಟಿ ಗಿರೀಶ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ
ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ನಾಗಭೂಷಣ ಸಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕೋಶ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಕೇಶವಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ಅಶೋಕ್ ಡಿ ಹಂಜಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಪ್ರೊ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ
ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (i/c)
ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಬಿ.ಹೊನ್ನು ಸಿದ್ದಾರ್ಥಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಪರೀಕ್ಷ ಶಾಖೆ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಗಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಇತಿಹಾಸ
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ,
ಸಂಯೋಜಕರು
ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
ಐ.ಕ್ಯು.ಎ.ಸಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ಎಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂ.ಸಿ.ಎ ವಿಭಾಗ
ಐ.ಟಿ. ಸೆಂಟರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.. ಎನ್.ಮಲರ್ಕೋಡಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ಗಂಗಾಧರ ಬಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಪ್ರೊ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಭಾಷ ಪಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಎಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಆರ್. ರವೀಶಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
04.01.2022- ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮನಗರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ಜಯರಾಮ ನಾಯ್ಕ್ ಕೆ.ಜಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಯೋಜನೆ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (i/c)
ಪ್ರೊ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
03.01.2023 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ.ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿ ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ
ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಭಾಗ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿಭಾಗ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
ಯು.ಜಿ.ಸಿ. – ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ
UGC-ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಗಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಶೀಲಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ