2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22961171 / 22961172                 ವೆಬ್-ಸೈಟ್:    www.ulcbangalore.com


ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ – ದಿನಾಂಕ  15.10.2020

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳ ವಿವರ (ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) 

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  –  ದಿನಾಂಕ 07.10.2020


ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ನೋಡಿ – www.ulcbangalore.com