ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು


ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆನ್-ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್


ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್


ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪದವಿ