ಸಂಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಲಿಂಕ್


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜಿತ  ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ   ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 25.11.2020

ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ. – ಎಲ್ಐ.ಸಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಹಳೆಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಯೋಜನೆ  ಮುಂದುವರೆಸಲು  ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎನ್.ಐ.ಸಿ ಯ ಆನ್-ಲೈನ್ ಸಂಯೋಜನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 14.07.2020

ಸಂಯೋಜನಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2020-21 : ದಿನಾಂಕ   16.09.2019


ಆನ್ ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ 


ಸಂಯೋಜನಾ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಯೋಜನಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಅನುಮೋದಿತ ಕೋರ್ಸ್ / ವಿಷಯ ಸಮೂಹ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನಾ ಶಾಸನಗಳು