ಹೆಸರುವಿಳಾಸಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ.ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು, ಸಂ.461, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆರ್ ಎಂ .ವಿ
2ನೇ ಹಂತ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560094
25.06.2020ರಿಂದ
21.06.2024
ಶ್ರೀ..ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ , ಇಟ್ಟಮಡು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ - 562109
25.06.2020ರಿಂದ
08.06.2023
ಡಾ. ಎಂ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560057
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಅನುರಾಧ. ಎಂ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ & ಸೈನ್ಸ್, #149,
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕೊಮ್ಮಘಟ್ತ,ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560060
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಬಿ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಂ.63, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ,
ವಿಶ್ವನೀದಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560091
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಆರ್. ಸುಧಾಕರಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಗುಪ್ತ ಕಾಲೇಜು, ಸಂ. 808, 100 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560085
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಠಕ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಂ.ಎನ್.ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56001504.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್,
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ರಾಮನಗರ - 562159
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಜಯರಾಮಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸಂ.. 18,
3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560060
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560096
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, 14ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560040
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
06.08.2020 ರಿಂದ
31.07.2021

ಪ್ರೊ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
15.05.2020 ರಿಂದ
14.05.2022
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ.ವಜ್ರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
02.11.2018 ರಿಂದ
01.11.2020
ಡಾ. ಪಿ.ವಿಷ್ಣು ಕಾಮತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.06.2019 ರಿಂದ
31.05.2021
ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
06.12.2018 ರಿಂದ
30.11.2020
ಡಾ. ವೈ. ನಾಗರಾಜುವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
19.02.2019 ರಿಂದ
18.02.2021
ಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
07.08.2019 ರಿಂದ
06.08.2021
ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಕಲಾ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.10.2019 ರಿಂದ
30.09.2021
ಡಾ. ಪಿ. ದೀಪಾ ಶೆಣೈಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ,
ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ,, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಡಾ. ದಶರಥ ಎನ್ಡೀನರುಕಾನೂನು ನಿಖಾಯ,ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು19.05.2020 ರಿಂದ 18.05.2022
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ