ಹೆಸರುವಿಳಾಸಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಂ.123, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -56006805.05.2021 ರಿಂದ
04.05.2024
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಂ. 210, ಓಬಳಾಪುರ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 25.06.2020ರಿಂದ
21.06.2024
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಂ. 286, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560067825.06.2020 ರಿಂದ
21.06.2024
ಶ್ರೀ..ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ , ಇಟ್ಟಮಡು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ - 56210925.06.2020ರಿಂದ
08.06.2023
ಶ್ರೀ. ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು,, ನಂ.99, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಡಾಲರ್ ಲೇಔಟ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -5600678strong>23.04.2021 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮ ವಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,, ವಾಸವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿ.ಎ-10, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560040
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಬಿ ಆರ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆರ್.ಪಿ.ಎ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿ.ಎ-2, 70ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560010
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಎಂ. ಶೈಲಜ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೋ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು, ನಂ.8, 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ
ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560086
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಕೆ. ಎಲ್ ಸುಧೀರ್ ಪೈಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು, ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ.
ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ , ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560098
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಖ ಡಿ ಜಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು, ಪವಾಡ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ
ದೇವರ ಮಠ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-562123
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ರಮನಶ್ರೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ #14, 18 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಎಂ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್,ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560040
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀಮತಿ. ನಳಿನಿ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, 560105
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಎ. ಎನ್, ವೆಂಕಟೇಶನಂ.406, 'ಸಿ' ಬ್ಲಾಕ್, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560061
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ರವಿನಂ.149, 1ನೇ ’ ಎನ್’ ಬ್ಲಾಕ್, 5 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 56001004.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಂ.274, 2ನೇ 'ಸಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56007204.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
02.02.2022 ರಿಂದ
01.02.2024
ಪ್ರೊ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
15.05.2020 ರಿಂದ
14.05.2022
ಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
02.08.2021 ರಿಂದ
01.08.2023
ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
19.09.2020 ರಿಂದ
18.09.2022
ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಮ್ಲೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
04.11.2020 ರಿಂದ
03.11.2022
ಡಾ. ಎಂ. ನಾರಯಣ ಸ್ವಾಮಿಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
22.12.2021 ರಿಂದ
21.12.2023
ಪ್ರೊ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಲಾ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.10.2021 ರಿಂದ
30.06.2022
ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮೆನೆಜ಼ೆಸ್ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
18.02.2021 ರಿಂದ
17.02.2023
ಡಾ. ದಶರಥ ಎನ್ಡೀನರು, ಕಾನೂನು ನಿಖಾಯ,ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು01.01.2020 ರಿಂದ 18.05.2022
ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.08.2021 ರಿಂದ 31.07.2023
ಶ್ರೀ. ಎಲ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥನಂ.8, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ನಂ.73, ನರಸಿಂಹಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560091
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಡಾ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಆರ್.ಬಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್,
ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560060
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀಮತಿ, ಕೃಪಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು – 56002104.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಅನೀಶ್ ಆಂಥೋನಿಡಿ-04, ಗುಡ್ ಅರ್ತ್ ಮಲಹಾರ್, ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ಗೇಟ್-2, ಕಂಬಿಪುರ, ಕೆಂಗೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560060
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗ ನಂ.25, 17ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56000304.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಜಯರಾಮ್ ವಿ.ಎಲ್ನಂ.1807, 7 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಇ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ರಾಜಾಜಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು - 56001004.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರುಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಜಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು