ಹೆಸರುವಿಳಾಸಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ.ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು, ಸಂ.461, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆರ್ ಎಂ .ವಿ 2ನೇ ಹಂತ,
ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560094
25.06.2020ರಿಂದ
21.06.2024
ಶ್ರೀ..ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ , ಇಟ್ಟಮಡು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ - 562109
25.06.2020ರಿಂದ
08.06.2023
ಡಾ. ವತ್ಸಲ ಎನ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, #161, ಜೈನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್
ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು-562112
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
.ಶ್ರೀ. ಟಿ ಕುಮಾರಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಟಿ..ದಾಸರ ಹಳ್ಳಿ , ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56005209.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮ ವಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,, ವಾಸವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿ.ಎ-10, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560040
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಶ್ರೀಮತಿ. ಆರ್.ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿ.ಇ.ಐ.ಟಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಜಯನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560011
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಬಿ ಆರ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆರ್.ಪಿ.ಎ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿ.ಎ-2, 70ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560010
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಎಂ. ಶೈಲಜ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೋ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು, ನಂ.8, 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ
ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560086
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಕೆ. ಎಲ್ ಸುಧೀರ್ ಪೈಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು, ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ.
ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ , ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560098
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
.ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಖ ಡಿ ಜಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು, ಪವಾಡ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ
ದೇವರ ಮಠ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-562123
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಪ್ರೊ. ಸಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ರಮನಶ್ರೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ #14, 18 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಎಂ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್,ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560040
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀಮತಿ. ನಳಿನಿ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, 560105
09.10.2020 ರಿಂದ
08.10.2022
ಡಾ. ಪಿ.ವಿಷ್ಣು ಕಾಮತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.06.2019 ರಿಂದ
31.05.2021
ಪ್ರೊ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
15.05.2020 ರಿಂದ
14.05.2022
ಡಾ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
06.08.2020 ರಿಂದ
31.07.2021
ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಮ್ಲೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
ಡಾ. ವೈ. ನಾಗರಾಜುವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
19.02.2019 ರಿಂದ
18.02.2021
ಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
07.08.2019 ರಿಂದ
06.08.2021
ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಕಲಾ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.10.2019 ರಿಂದ
30.09.2021
ಡಾ. ಪಿ. ದೀಪಾ ಶೆಣೈಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ,
ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ,, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಡಾ. ದಶರಥ ಎನ್ಡೀನರುಕಾನೂನು ನಿಖಾಯ,ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು02.12.2020 ರಿಂದ 18.05.2022
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರುಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಜಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು