ಹೆಸರುವಿಳಾಸಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಂ.123, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -56006805.05.2021 ರಿಂದ
04.05.2024
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಂ. 210, ಓಬಳಾಪುರ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 25.06.2020ರಿಂದ
21.06.2024
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಂ. 286, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560067825.06.2020 ರಿಂದ
21.06.2024
ಶ್ರೀ..ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ , ಇಟ್ಟಮಡು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ - 56210925.06.2020ರಿಂದ
08.06.2023
ಶ್ರೀ. ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು,, ನಂ.99, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಡಾಲರ್ ಲೇಔಟ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -5600678strong>23.04.2021 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ
ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಡಾ.ಕೆ.ಎ.ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56004021.12.2021 ರಿಂದ
20.12.2023
ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಷಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಕಾಲೇಜು, ನಂ.70, ಬಿಳೇಕಲ್ಲಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56007621.12.2021 ರಿಂದ
20.12.2023
ಡಾ.ಆರ್.ಕಾವ್ಯಶ್ರೀಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ದಿ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಂ.32, 17ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸೆಕ್ಟರ್-4, ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 56010221.12.2021 ರಿಂದ
20.12.2023
ಡಾ.ಎಸ್.ಶೈಲಜಾಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560009
10.11.2022 ರಿಂದ
09.11.2024
ಶ್ರೀ. ದೇವರಾಜು ಟಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಂಇಎಸ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್,
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560013
10.11.2022 ರಿಂದ
09.11.2024
ಡಾ.ಶ್ನೇಹಲತಾ ಜಿ ನಾಡಿಗರಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎನ್‌ಎಂಕೆಆರ್‌ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56001110.11.2022 ರಿಂದ
09.11.2024
ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೆಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, 2 ನೇ ಹಂತ, W O C ರಸ್ತೆ,
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560086
10.11.2022 ರಿಂದ
09.11.2024
ಡಾ. ಚಿತ್ರ ಸಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-56007610.11.2022 ರಿಂದ
09.11.2024
ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಜಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸುರಾನಾ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 17, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಮೈಸೂರು-ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-56006010.11.2022 ರಿಂದ
09.11.2024
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸುರಾನಾ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 167, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರಗಳು, ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಎಸ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56002210.11.2022 ರಿಂದ
09.11.2024
ಡಾ. ಎ. ಎನ್, ವೆಂಕಟೇಶನಂ.406, 'ಸಿ' ಬ್ಲಾಕ್, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560061
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ರವಿನಂ.149, 1ನೇ ’ ಎನ್’ ಬ್ಲಾಕ್, 5 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 56001004.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಂ.274, 2ನೇ 'ಸಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56007204.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
02.08.2021 ರಿಂದ
01.08.2023
ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
02.02.2022 ರಿಂದ
01.02.2024
ಡಾ. ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
13.10.2022 ರಿಂದ
12.10.2024
ಡಾ.ಎಂ.ವಿ. ಉಷಾದೇವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
08.11.2022ರಿಂದ
07.11.2024
ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಜ್ಞಾನಭಾರತಿ
ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.08.2021 ರಿಂದ 31.07.2023
ಡಾ. ಎಂ. ನಾರಯಣ ಸ್ವಾಮಿಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
22.12.2021 ರಿಂದ
21.12.2023
ಡಾ.ಸುರೇಶ ವಿ ನಾಡಗೌಡರಡೀನರು, ಕಾನೂನು ನಿಖಾಯ,ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
18.05. 2022 ರಿಂದ
17.05.2024
ಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣಕಲಾ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.07.2022 ರಿಂದ
30.06.2024
ಡಾ.ಆರ್.ಸರ್ವಮಂಗಳವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560056
18.02.2023 ರಿಂದ
17.02.2025
ಶ್ರೀ ಅಂಕೇಶ್ ಬಿ ಎಂB.A 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಸರ್ಕಾರಿ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ - 56215904.02.2023 ರಿಂದ
03.02.2025
ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಂ 2ನೇ ವರ್ಷ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560056
04.02.2023 ರಿಂದ
03.02.2025
04.02.2023 ರಿಂದ
03.02.2025
04.02.2023 ರಿಂದ
03.02.2025
04.02.2023 ರಿಂದ
03.02.2025
04.02.2023 ರಿಂದ
03.02.2025
ಶ್ರೀ. ಎಲ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥನಂ.8, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ನಂ.73, ನರಸಿಂಹಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560091
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಡಾ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಆರ್.ಬಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್,
ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560060
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀಮತಿ, ಕೃಪಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು – 56002104.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಅನೀಶ್ ಆಂಥೋನಿಡಿ-04, ಗುಡ್ ಅರ್ತ್ ಮಲಹಾರ್, ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ಗೇಟ್-2, ಕಂಬಿಪುರ, ಕೆಂಗೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560060
04.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗ ನಂ.25, 17ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56000304.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಶ್ರೀ. ಜಯರಾಮ್ ವಿ.ಎಲ್ನಂ.1807, 7 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಇ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ರಾಜಾಜಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು - 56001004.03.2021 ರಿಂದ
03.03.2024
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರುಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಜಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001ಸದಸ್ಯರು