2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22961171 / 22961172                 ವೆಬ್-ಸೈಟ್:    www.ulcbangalore.com

ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪಟ್ಟಿ – 16.08.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ ಮತ್ತು `ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ ಮತ್ತು `ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ’

ಹೊರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ’ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳ ವಿವರ (ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) 

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ – ದಿನಾಂಕ 19.07.2019

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  –  ದಿನಾಂಕ 15.07.2019


ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ನೋಡಿ – www.ulcbangalore.com