ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಉಮ್ಮೆಕುಲ್ಸುಮ್ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560056
20.02.2019
ರಿಂದ
06.08.2019
ಶ್ರೀ. ವಸಂತಕುಮಾರ್ಸಂ.7/2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಕ್ರೇನ್ ಹೌಸ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560020
11.01.2017 ರಿಂದ
10.01.2020
ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣಸಂ.3,'ವಿನತಿ’, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 16ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056
11.01.2017 ರಿಂದ
10.01.2020
ಡಾ. ಎಂ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560057
03.10.2018 ರಿಂದ
02.10.2019
ಡಾ. ಅನುರಾಧ. ಎಂ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ & ಸೈನ್ಸ್, #149, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,
ಕೊಮ್ಮಘಟ್ತ,ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560060
03.10.2018 ರಿಂದ
02.10.2019
ಡಾ. ಸುಕನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಐ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, #123, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560060
03.10.2018 ರಿಂದ
02.10.2019
ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೂರಲ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಂದಾಪುರ,
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-560099
03.10.2018 ರಿಂದ
02.10.2019
ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560056
06.12.2018 ರಿಂದ
05.12.2019
ನಿರ್ದೇಶಕರುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009.ಸದಸ್ಯರು
ಆಯುಕ್ತರುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 003.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು--560 056.ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ