ಹೆಸರುವಿಳಾಸಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ.. ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಸಂ.125, !ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560086
22.06.2016ರಿಂದ
UFO
ಶ್ರೀ..ಟಿ.ಎ.ಶರವಣಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಸಂ.2333, "ಸಾಯಿಧಾಮ", 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ,
ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560070
15.09.2016 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ..ಟಿ.ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರ್ಸಂ.945/170,ವಾಟಾಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560010
30.05.2017 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಮಧುಚಂದ್ರ ಸಂ.443,ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560079
30.05.2017 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಡಾ. ಎಂ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560057
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಅನುರಾಧ. ಎಂ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ & ಸೈನ್ಸ್, #149,
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕೊಮ್ಮಘಟ್ತ,ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560060
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಬಿ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಂ.63, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ,
ವಿಶ್ವನೀದಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560091
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಆರ್. ಸುಧಾಕರಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಗುಪ್ತ ಕಾಲೇಜು, ಸಂ. 808, 100 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560085
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಠಕ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಂ.ಎನ್.ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 56001504.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್,
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ರಾಮನಗರ - 562159
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಜಯರಾಮಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸಂ.. 18,
3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560060
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560096
04.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, 14ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56004004.10.2018 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸೂರು-ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಅಗರ,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560192
04.10.2018 ರಿಂದ
20.04.2019
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳುಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳುರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಜಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
06.09.2018 ರಿಂದ
05.09.2020
ಡಾ. ಟಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
15.04.2017 ರಿಂದ
14.04.2019
ಡಾ. ಎಂ.ಜೆ. ವಿನೋದ್ಕಲಾ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
01.10.2017
ರಿಂದ
30.09.2019
ಡಾ. ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
30.05.2017 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯದ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.
06.12.2018 ರಿಂದ
30.11.2020
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056
ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ